Connections

رزوه و کوپلر به روش آج برداري (روش ريب پلينگ)

در اين روش ابتدا آج آماتور برداشته شده و سپس به روش نورد سرد، رزوه توليد ميشود. اين نوع خدمات بطور خاص به پروژه هايي ارائه ميگردد که نياز به طول بلند رزوه دارند. کاربرد اين رزوه ها در مواردي همچون بولت و نيلينگ ميباشد.

Details

روش نوين رزوه و کوپلر بدون آجبرداري (روش مستقيم)

در اين روش آج آرماتور برداشته نميشود و غلتک هاي رزوه زن آرماتور به نحوي طراحي شده اند که آج آرماتور را بر روي سطح آن فشرده کرده و سپس همزمان، بر روي ناحيه فشرده شده، رزوه ايجاد ميشود. از آنجا که در اين روش از جرم آج نيز استفاده شده است

Details

برش پنيري آرماتور با سرعت بال

جهت رزوه زني، سر آرماتور نبايد له شدگي داشته و بايد بصورت کاملا پنيري برش خورده باشد. دستگاه هاي عمومي همچون اره نواري، اره لنگ و پروفيل بر براي اين کار مناسب مي باشند، ولي دستگاه مخصوص اين کار دستگاه برش پنيري بوده که سرعت و ايمني بالا و هزينه تمام شده ي بسيار پايين دارد.

کوپلر پرسي

شرکت پرت لس تنها عرضه کننده کوپلر پرسي در ايران است. در مواقعي که آرماتور بيرون زده از بستر بتن رزوه نشده باشد و يا طول کافي جهت اورلپ مناسب نداشته باشد به دلايلي که در زير بيان مي گردد اين روش بهترين و مطمئن ترين روش حال حاضر در ايران مي باشد.

Details